Μέθοδος

Μέθοδος

Συχνά δυστυχώς απορρίπτεται ως “απλή πλάκα”, όμως η επιστήμη έχει αποδείξει ότι το παιχνίδι είναι η ζωτική δραστηριότητα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να μάθουν να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο τους ώστε να αποκτήσουν τις  δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στην ενήλικη ζωή τους.

Έτσι λοιπόν, το music4kids παρέχει ένα πλούσιο μουσικό περιβάλλον που διεγείρει τη φυσική περιέργεια που έχουν τα παιδιά και το οποίο ξυπνά τη δημιουργικότητα και τα ταλέντα τους. Το πρόγραμμα αποτελείται από πολυαισθητηριακές μουσικές δραστηριότητες που στηρίζονται στην ενεργή συμμετοχή (hands-on)  των παιδιών και ενεργοποιούν τη διάθεσή τους για δημιουργικότητα.

  • Έτσι μέσα από τα ποικίλα μουσικά ερεθίσματα τα παιδιά  ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους

  • Μέσα από τους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς εξερευνούν το άγνωστο και αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

  • Μέσα από τη δημιουργία μουσικών γκρουπ ανακαλύπτουν την αξία της συνεργασίας αλλά και τη μαγεία των οργάνων και της μουσικής .

  • Μέσα από παιχνίδια αναγνώρισης ήχων εξασκούν την ακοή τους και την ικανότητά τους να διακρίνουν και να αναπαράγουν ήχους

  • Μέσα από την κατασκευή οργάνων και την εφαρμογή απλών πειραμάτων κατανοούν τις ιδιότητες των υλικών αλλά και του ίδιου του ήχου .

  • Μέσα από δραστηριότητες σε όλα τα είδη μουσικής τα παιδιά από πολύ μικρά μαθαίνουν και αγαπούν πολλά είδη μουσικής,αναγνωρίζοντας σιγα σιγά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.