Παρουσίαση του music4kids στο νέο Lab του Πειραιά

Saturday, March 18, 2017 - 11:30 to 13:00

Περιμένουμε όλους τους μικρούς μας φίλους να παίξουμε , να αυτοσχεδιάσουμε και να ζήσουμε τη μαγεία της μουσικής παρέα με τον blink και τον click στο νέο Lab του Πειραιά!

Μετά την παρουσίαση η υπεύθυνη του προγράμματος θα ενημερώσει τους γονείς σχετικά με τη δομή και το στόχο του music4kids και θα συζητήσει μαζί τους σχετικά με τα οφέλη της μουσικής στην ανάπτυξη των παιδιών!